Είμαστε μια μικρή ομάδα από ντόπιους φίλους που μας αρέσει να μοιραζόμαστε την ιστορία, τα βιώματά μας, την παράδοση και την κουλτούρα της πόλης μας. Επίσης θεωρούμε σημαντικό να δίνουμε σε εσάς οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη, στο τι να αποφύγετε και τι να μην χάσετε στην πόλη των Χανίων.

Προσπαθούμε να διατηρούμε αυτό μας το εγχείρημα όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, καθώς το έχουμε στήσει εξ ολοκλήρου μόνοι μας.

Είμαστε μια μικρή ομάδα και όχι εταιρία, αγαπάμε αυτήν την πόλη και μεγαλώσαμε σε αυτήν και προσπαθούμε να σας μεταδώσουμε την αληθινή ντόπια κουλτούρα. Έτσι θα κάνουμε ό,τι περνάει απ' το χέρι μας για να σας μεταφέρουμε τον παλμό αυτής της όμορφης μεσογειακής πόλης.